Karn

  • दिग्विजयी अंगराज कर्ण

    ज्येष्ठ कौंतेय असून सूतपुत्र म्हणून हिणवला गेला, धनुर्विद्येत सर्वात श्रेष्ठ निपुण असूनदेखील गुरु द्रोणांनी लाथाडला, मैत्री आणि स्वार्थापोटी बनवलेला दुर्योधन…

    Read More »
Back to top button
कॉपी करू नका